Nałęczów 05-10.08.2013 - program szczegółowy

Wycieczka autokarowa

Nałęczów 05.08 - 10.08.2013 r.


Organizator: Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze

Opracowanie trasy, pilotaż: Wiktor Gumprecht.


W czasie wycieczki odwiedzimy interesujące, godne poznania miejsca w województwach lubelskim i świętokrzyskim. O ich randze świadczy umieszczenie na Liście UNESCO (Zamość) i Pomników Historii - zabytków o szczególnym znaczenie dla naszej kultury ustanawianych rozporządzeniem Prezydenta RP (4 zespoły); aż 26 z nich znajduje się w „Kanonie Krajoznawczym Polski” – wykazie najciekawszych w skali kraju obiektów krajoznawczych. Noclegi wraz z wyżywieniem zarezerwowane zostały w internacie Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie.


Program wycieczki:


05.08.2013 r. - poniedziałek

Wyjazd z Jeleniej Góry, z ulicy Teatralnej o godzinie 7.00.

Przejazd: Jelenia Góra – Tarnowskie Góry - Nałęczów


Tarnowskie Góry – zwiedzamy tu pochodzące z XVII-XIX wieku wyrobiska Zabytkowej Kopalni Srebra, klatką szybową w szybie „Anioł” zjeżdżamy na głębokość 40 m, wchodzimy w labirynt chodników z odtworzonymi stanowiskami pracy gwarków, mijamy kilka dużych komór z największą „Niską” o powierzchni 2000 metrów kwadratowych. Trasa turystyczna liczy 1740 m, jej część pokonujemy łodziami. Uwaga: w kopalni przez cały rok panuje stała temperatura około 10º C.


06.08.2013 r. - wtorek

Przejazd: Nałęczów – Ujazd – Sandomierz - Nałęczów


Ujazd – we wsi znajdują się imponujące ruiny wyjątkowo oryginalnego, olbrzymiego zamku o nazwie Krzyżtopór. Zbudowany w pierwszej poł. XVII w dla wojewody sandomierskiego Krzysztofa Ossolińskiego, był wówczas największy i najwspanialszy w Polsce, miał przyćmić wszystkie pozostałe siedziby magnackie, przed powstaniem Wersalu był to największy tego typu obiekt w Europie. Architektura oddaje jednostki kalendarza: cztery baszty, 12 dużych sal, 52 mniejsze komnaty, 365 okien. Otoczony był potężnymi fortyfikacjami bastionowymi, w większości do dziś zachowanymi. W trakcie zwiedzania odbędziemy pełen magii spacer pośród labiryntów sal, korytarzy i podziemi.


Sandomierz – miasto o tysiącletniej historii, leży nad Wisłą na malowniczych wzgórzach poprzecinanych lessowymi wąwozami. Na stosunkowo niewielkiej powierzchni Starego Miasta znajduje się ponad 120 zabytków wszystkich stylów i epok. Zobaczymy sandomierski rynek z uroczymi kamieniczkami, przejdziemy Podziemną Trasę Turystyczną (słynne sandomierskie lochy z XV I XVI w), z tarasu widokowego na szczycie Bramy Opatowskiej (jedna z najlepiej zachowanych gotyckich bram miejskich w kraju) będziemy podziwiać rozległy widok miasta i okolic, zwiedzimy gotycką katedrę, odbędziemy spacer najpiękniejszym spośród lessowych wąwozów sandomierskich – Wąwozem Królowej Jadwigi a na koniec z pokładu statku płynącego po Wiśle obejrzymy panoramę Sandomierza należącą do najpiękniejszych widoków w Polsce.


07.08.2013 r. - środa

Przejazd: Nałęczów – Wojciechów – Zamość - Nałęczów


Wojciechów - Wojciechowska Kuźnia, której historia sięga 1920 r. jest miejscem pracy kilku już pokoleń kowali. Na naszych oczach takie zawody jak kowal, cieśla, bednarz, itp. idą w zapomnienie, większość prac wykonywanych dawniej przez kowali zastąpiono teraz maszynami, stara technologia zanika. Wyroby wykonane maszynowo tracą jednak swój niepowtarzalny charakter, tracą duszę. Podczas pokazu obserwując stare techniki kowalskie zobaczymy różnice pomiędzy ręczną robotą a wykonanymi maszynowo wyrobami, co pozwoli docenić wyroby wykonane przez kowala i uzmysłowi ile trudu wymaga ręczne wykonanie ogrodzeń, mebli itp.


Zamość – założone w 1580 r. przez hetmana Jana Zamojskiego na nie zamieszkanym terenie miasto otoczone bastionowymi fortyfikacjami jest jednym z najcenniejszych zespołów urbanistycznych w Polsce umieszczonym na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Najlepiej zachowane miasto renesansowe w Polsce nazywane jest „Padwą Północy”. Zobaczymy m.in. Rynek Wielki (wymiary100x100m) z pięknymi kamienicami zdobionymi attykami i imponującym renesansowym ratuszem z 52 metrową wieżą, Rynek Solny, Akademię Zamojską, renesansową katedrę, Muzeum Sakralne Katedry z cennymi zbiorami, z tarasu widokowego na dzwonnicy katedralnej obejrzymy panoramę miasta. Stare Miasto otaczają w większości zachowane do dziś fortyfikacje, poza wałami miasta znajduje się Rotunda wzniesiona pierwotnie jako działobitnia, w latach II wojny światowej była więzieniem i miejscem masowych egzekucji.


08.08.2013 r. – czwartek

Przejazd: Nałęczów – Lublin - Nałęczów

Zwiedzanie Lublina : zaczynamy od znajdującego się w dzielnicy Sławin Muzeum Wsi Lubelskiej. W różnorodnym i malowniczym krajobrazie zgromadzono bezcenne pamiątki związane z dawnym życiem wsi, dworów i miasteczek Lubelszczyzny z charakterystycznym dla poszczególnych regionów rodzajem zabudowy. Ważnymi elementami wzbogacającymi i uzupełniającymi ekspozycję skansenowska są uprawy rolne i ogrodnicze, obecność dzikiej roślinności, a także zwierząt hodowlanych.Następnie udamy się na Stare Miasto, zobaczymy Rynek z bogato zdobionymi renesansowymi kamienicami, symbol miasta – gotycko-renesansową Bramę Krakowską, jeden z najstarszych i najcenniejszych kościołów i klasztorów Lublina – zespół klasztorny Dominikanów nazywany ze względu na wielkość i klasę lubelskim Wawelem, barokową archikatedrę z urzekającymi iluzjonistycznymi polichromiami, skarbcem i tzw. zakrystię akustyczną z wyjątkowymi walorami dźwiękowymi.

Na wzgórzu zamkowym obejrzymy najstarszy obiekt – okrągłą wieżę obronną z XIII w i zwiedzimy gotycką kaplicę św. Trójcy z unikatowymi freskami bizantyjsko-ruskimi fundacji króla Władysława Jagiełły – kaplica jest klejnotem Lublina, zabytkiem najwyższej klasy harmonijnie łączącym zachodnią gotycką architekturę ze wschodnim malarstwem. Zwiedzanie zakończymy w Państwowym Muzeum na Majdanku znajdującym się na terenie hitlerowskiego obozu koncentracyjnego, który był miejscem zagłady kilkuset tysięcy ludzi.


09.08.2013 r. – piątek

Przejazd: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny – Nałęczów

Nałęczów – zobaczymy park zdrojowy z palmiarnią i pijalnią wód mineralnych, zwiedzimy Pałac Małachowskich z bogatym wystrojem i przepięknymi stiukami w Sali Balowej.


Puławy – nazywane „Polskimi Atenami” słyną z klasycystyczno-romantycznego zespołu pałacowo-parkowego Czartoryskich, zwiedzimy XVIII-wieczny pałac, zobaczymy Świątynię Sybilli oraz Domek Grecki, przejdziemy się po parku pełnym grot, arkadowych bram i tarasowych schodów.


Kazimierz Dolny – miasteczko o wyjątkowych walorach urbanistycznych z architekturą harmonijnie wkomponowaną w urozmaicony pejzaż. Miejscem zamieszkania i tematem swojej twórczości uczyniło Kazimierz wielu znakomitych twórców. Było to (i jest do dziś) miasto malarzy, pisarzy, reżyserów filmowych, miejsce plenerów kolejnych pokoleń artystów, wystawiających swoje obrazy w licznych galeriach i pod gołym niebem.

Zobaczymy tu m.in. kościół farny – znakomity przykład tzw. renesansu lubelskiego, ruiny gotyckiego zamku wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego, słynne spichlerze, kamienice braci Przybyłów i Celejowską należące do najbardziej oryginalnych zabytków renesansu w Polsce, wejdziemy na Górę Trzech Krzyży, skąd rozpościera się przepiękny widok na miasto


10.08.2013 r. – sobota

Przejazd: Nałęczów – Wąchock - Jelenia Góra

Przyjazd do Jeleniej Góry około godz. 21.


Wąchock – zwiedzimy tu wyjątkowo cenny zabytek architektury – opactwo cystersów założone pod koniec XII wieku. Kościół z zewnątrz posiada cechy romańskie, wyposażenie wnętrza barokowe; klasztor przebudowany w XVII w. zachował niektóre wnętrza z XIII w. Należy do nich kapitularz uważany za najpiękniejsze wnętrze romańskie w Polsce, romańska jest również fraternia, natomiast refektarz jest już wczesnogotycki.

Wąchock i jego sołtys są tematem licznych dowcipów i opowiastek. W 2003 roku stanął tu pomnik Sołtysa.


Koszt wycieczki: 690,00 zł

Cena obejmuje: autokar, noclegi, wyżywienie (5 x śniadanie, 5 x obiadokolacja),

ubezpieczenie NNW, obsługę przewodnicką

Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są w Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie”,

Jelenia Góra ul. 1-go Maja 86

Koszty biletów wstępu (około 180 zł; emeryci, renciści około 150 zł) uczestnicy pokrywają indywidualnie

SzukajKontakt

usługi przewodnickie i pilotażowe
Szkolna
58-500 Mysłakowice
tel. +48 500 279 011
fax. brak
e-mail: wiktorgumprecht@o2.pl
NIP: 000-000-00-00
Regon: 000000000